الل و

فى الفيديو ده هنتكلم عن إزالة الدومين كنترولر و اللـ dns فى ويندوز سبرفر 2012r2 بطريقه سهله ان . اوست خدایی که کافران اهل کتاب را (یعنی یهود بنی نضیر را که به مکر، قصد قتل پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله کردند) برای اولین بار همگی را از دیارشان بیرون کرد و هرگز شما مسلمین گمان نمی‌کردید که آنها از دیار خود بیرون روند و

2023-02-02
    مقارنة تقويم معدني و شفاف
  1. أي ن و ضع ت كتابي؟ ن ج ح الت درا سة
  2. af (@ayeda
  3. 3 آل عمران Aal-Imran