ضرب ن

منصور صبري‬ 2. la

2023-02-01
    كلمات تنتهي ب ment
  1. ضَرَبَ (also: طَرَقَ) volume_up
  2. ـل تـ
  3. بدون زحمت چیزی عاید نمی‌شود
  4. «جهاندیده بسیار می داند
  5. اشتراک گذاری